Rapport

De andere kant van distributieland

In deze studie voor de Stichting Natuur en Milieu heeft CE een groot aantal ontwikkelingen bij het goederenvervoer geïnventariseerd die te maken hebben met verschillende duurzaamheidsthema’s.
Een selectie van de resultaten:

  • Nederland heeft één van de meest transportintensieve economieën van Europa.
  • Hoewel slechts 2% van de geregistreerde voertuigen vrachtauto is, veroorzaakt goederenvervoer ca. 26% van de totale externe kosten van verkeer.
  • Het transportvolume groeit met gemiddeld ca. 3% per jaar, toekomstprognoses laten nog geen afvlakking van de groei zien. Het bezit en –gebruik van bestelauto’s, die ook veel voor goederenvervoer worden ingezet, groeit zelfs nog harder.
  • De CO2-emissies van goederenvervoer in Nederland zijn in de periode 1990-2000 met 37% toegenomen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de groei van het wegvervoer. De verwachting is dat deze emissies verder stijgen, met 50% in de periode 2000 tot 2010.
  • De emissies van NOx en PM10 laten wel een daling zien, vanwege de steeds verdere aanscherping van de emissie-eisen in het wegverkeer.
  • Goederenvervoer draagt in belangrijke mate bij aan gezondheidsschade en hinder door luchtvervuiling en geluidsoverlast langs wegen.

Auteurs

Meer over