Rapport

De echte prijs van vlees

Bij het produceren van vlees ontstaat schade aan het milieu, het klimaat, diergezondheid en de biodiversiteit. Daarnaast betaalt de overheid mee aan het bestrijden van dierziektes en krijgt de sector subsidies. Als al die kosten in de verkoopprijzen zouden worden doorberekend, dan wordt varkensvlees 53% duurder, kippenvlees 26% en rundvlees gemiddeld 40%.

Dat heeft CE Delft berekend in het rapport “De Echte Prijs van Vlees”. De grootste schade door het produceren van vlees wordt veroorzaakt door de negatieve bijdrage van ammoniak aan de luchtkwaliteit in Nederland. De totale jaarlijkse schade ten gevolge van de consumptie van vlees bedraagt 4,5 miljard Euro per jaar.

De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op de systematiek van het Handboek Milieuprijzen dat CE Delft vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgesteld. Milieuprijzen zijn kengetallen die de schade van emissies aan menselijke gezondheid, ecosystemen en gebouwen/materialen kwantificeren en uitdrukken in Euro per kg emissie. CE Delft heeft voor meer dan 2500 stoffen de milieuprijzen bepaald. 

Auteurs