Rapport

De feiten op een rij. Hoe verhouden zich de emissies van zeeschepen en auto’s nu werkelijk?

Om aanschouwelijk te maken dat zeeschepen een grote emissiebron zijn, worden de emissies van zeeschepen en de emissies van auto’s dikwijls in verhouding geplaatst. Voorbeelden van stellingen die in deze context worden geponeerd zijn:

  • ‘De zestien grootste schepen stoten evenveel CO2-emissies uit als alle auto’s op de wereld’
  • ‘De zeventien grootste schepen ter wereld stoten meer zwavel uit dan alle auto’s ter wereld bij elkaar’
  • ‘Containerschip net zo vervuilend als tot wel 50 miljoen auto’s’.

Doel van deze studie is stellingen omtrent de verhouding van de emissies van zeeschepen en auto’s in een kort onderzoek op hun feitelijkheid te controleren. Voor dit doeleinde zijn de CO2- , SOx- en NOx-emissies van zeeschepen en auto’s geraamd en op basis van deze resultaten via verschillende stellingen beoordeeld. Uit het korte onderzoek blijkt dat de meeste stellingen onjuist zijn.

Auteurs