Rapport

De netto CO2-emissie van hergebruik en energieproductie uit afval vergeleken

De inzet van afval voor elektriciteitsproductie kan leiden tot een hogere milieubelasting en onnodige kosten. Inzet van afval bij elektriciteitsproductie leidt tot CO2-emissiereductie in deze sector doordat het de inzet van kolen en gas voorkomt. Indien het afval echter wordt onttrokken van andere vormen van hergebruik, leidt dat tot milieuverlies op die plaats. CE heeft voor afvalhout, kippenmest, ingezameld papier en kunststof uitgezocht of dit elkaar compenseert. Uit het onderzoek komt naar voren dat de inzet van:

  • afvalhout geschikt voor herverwerking;
  • kippenmest en
  • ingezameld papier

In de energiesector tezamen maximaal een toename van de netto CO2-emissie van 2 Mton CO2 per jaar zou kunnen veroorzaken. Als al deze stromen bovendien gesubsidieerd gaan worden als groene stroom met ongeveer 16 cent per kWhe subsidie en belastingkorting dan zou dit de Nederlandse overheid nodeloos een half miljard gulden per jaar kunnen kosten. Geadviseerd wordt door CE om de REB ontheffing en andere duurzame energie stimulansen voor deze stromen niet te laten gelden. Voor kunststof is het CO2 netto resultaat van maximaal recyclen of van maximaal inzetten als brandstof vrijwel gelijk.

Auteurs

Meer over