Rapport

Deltaplan Verkeer en Vervoer: zes implementatietrajecten voor verduurzaming doorlopen

Hoe kan er op korte termijn nog een bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van het verkeer en vervoer? Zijn deze maatregelen ook te implementeren?

In Opdracht van Connekt en Novem heeft CE in samenwerking met MuConsult aan de bovenstaande vragen gewerkt. Hiervoor zijn in eerste instantie allerlei plannen die eerder waren geopperd getoetst op haalbaarheid en effectiviteit. Na een paar schiftingsrondes zijn er zes maatregelen over gebleven waarvoor een implementatiepoging is ondernomen.
Bij Twee maatregelen is de doelstelling (en andere partij neemt het voortouw over om de maatregel in te voeren) gehaald, bij de vier andere maatregelen is om diverse redenen het traject gestopt.
Na een inventarisatie van de kansen en belemmeringen van de invoering van een verplichte snelheidsbegrenzer voor wagens met een grijs kenteken heeft de PvdA dit plan overgenomen. Om de binnenvaart te stimuleren om actief bij te dragen aan het schoner worden van de sector is het plan geïntroduceerd om de havengelden te differentiëren naar de ‘schoonheid’ van een schip. Om de meningen van de betrokken actoren te polsen is een workshop georganiseerd naar aanleiding waarvan het Ministerie van V&W heeft toegezegd een haalbaarheidsonderzoek te willen financieren.
Om verscheidene redenen is het niet gelukt om de volgende maatregelen tot een goed einde te brengen. De differentiatie van de BPM naar het gebruik van brandstofbesparende apparatuur in personenauto’s. Het interesseren van lease-bedrijven in het installeren van toerenbegrenzers. Het door de NS laten opnemen van een ‘groen’ treinkaartje, waarbij de ‘groene’ elektriciteit die wordt gebruikt voor de verplaatsing van die passagier met dit kaartje reist. En als laatste een betere afstelling van de brandstofpompen voor het goederenwegvervoer en de binnenvaart.

Auteurs

Meer over