Rapport

Development and pilot production of sustainable bio-binder systems for wood-based panels: LCA of proposed feedstock

De meubelindustrie gebruikt nu een bindmiddel voor spaanplaat en MDF, gebaseerd op fossiele grondstoffen (o.a. formaldehyde). Om aan de stijgende wereldwijde vraag naar spaanplaat/MDF te voldoen met een minimum aan klimaatbelasting zijn innovatieve bindmiddelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen. CE Delft neemt deel aan een Europees consortium van bedrijven en producenten die in het SUSBIND-project onderzoek doet naar nieuwe biobased bindmiddelen voor toepassing in de meubelbranche. Het vier jaar durende project heeft den doel een bindmiddel te ontwikkelen dat in een prototype spaanplaat/MDF (TRL 5) zal worden getest. CE Delft waarborgt tijdens de techniekontwikkeling dat de lijm een lagere CO2-voetafdruk heeft dan conventionele lijmen, niet schadelijk is voor de gezondheid en dat deze bindmiddelen voldoen aan alle markt- en regelgevingseisen.