Onze mensen

Martijn Broeren

Martijn Broeren
onderzoeker/adviseur | themaleider Grondstofketens
Over Martijn

Sinds oktober 2017 werk ik bij CE Delft als onderzoeker/adviseur bij de sector Ketenanalyse. Hier gebruik ik levenscyclusanalyses (LCAs) om de milieu-impacts van producten en diensten te evalueren en verbeteropties in kaart te brengen.

Voor ik bij CE Delft begon heb ik promotieonderzoek uitgevoerd bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht, gericht op de duurzaamheid van biobased materialen. In verschillende onderzoeksprojecten heb ik LCAs uitgevoerd (bijvoorbeeld voor natuurvezels, chemicaliën, plastics en eindproducten) en gekeken hoe simpelere methodes en tools het ontwikkelingsproces van biobased materialen kunnen ondersteunen. Eerder heb ik de Masteropleiding Energy Science afgerond en stage gelopen bij het International Renewable Energy Agency (IRENA) in Bonn, Duitsland, waar ik onder andere factsheets geschreven heb over de productie van biomethanol en bio-ethyleen. Vanuit deze achtergrond in duurzame technologie, energie en milieubeoordelingen wil ik bij CE Delft graag advies geven over duurzaamheid aan bedrijven, overheden en andere organisaties.

Rapporten waar Martijn Broeren auteur is

Levenscyclusanalyse van wasbare en eenmalige luiers
mei 2023
Lees meer
Eénmalig of herbruikbare partus- en hechtset? Milieukundige vergelijking voor het UMC Utrecht – Update 2022
november 2022
Lees meer
Klimaatimpact herbruikbare en eenmalige specula. Screening LCA voor het UMC Utrecht
oktober 2022
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Martijn Broeren