Rapport

Duurdere diesel

In deze studie hebben we, in opdracht van Milieudefensie, de effecten berekend van een jaarlijkse verhoging van de dieselaccijns met 3,33 ct/l in de periode 2005 t/m 2007 (totaal 10 ct/l). We brengen daarbij de gevolgen in kaart voor de CO2 en NOx uitstoot van het wagenpark, de overheidsinkomsten en de brandstofmix. Daarnaast besteden we ook specifiek aandacht aan de effecten op veelrijders onder de personenauto’s en vrachtverkeer, en geven we een ruwe inschatting van het effect op files. We concluderen o.a. dat de accijnsverhoging zowel de CO2- als ook de NOx-emissies verminderd, in 2010 met respectievelijk 0,5 ± 0,3 Mton en 4,9 ± 1,8 kton. De inkomsten van de overheid nemen door deze maatregel toe, naar verwachting met € 160 – 350 miljoen in 2010.
Milieudefensie heeft de resultaten van deze studie vervolgens gebruikt als achtergrondrapport voor haar campagne ‘Dirty Diesel Duurder!’.

Auteurs

Meer over