Rapport

Duurzaam gas in zwaar goederenvervoer over de weg, visie 2025-2050

CE Delft brengt een serie van notities uit waarin steeds een bepaalde techniek of ontwikkeling die kansrijk wordt geacht, wordt geanalyseerd op z’n effecten op de energievoorziening. Het doel is inzicht te krijgen in:

  • kansen en knelpunten van nieuwe ontwikkelingen;
  • gevolgen voor productie, infrastructuur en gebruik van energie;
  • financiële gevolgen voor energiegebruikers en toeleveranciers.

We gaan daarbij op zoek naar de extremen in de ontwikkelingen, de randen van het speelveld. Dit is de tweede notitie in deze serie, volgend op een notitie over de effecten van zon-PV. In deze tweede notitie worden de effecten geanalyseerd van het scenario waarbij in de periode 2025-2050 het zware goederenvervoer over de weg op gas rijdt dat uit duurzame elektriciteit is geproduceerd. Wat zijn de opties, de gevolgen en welke route is het meest interessant?

Auteurs