Rapport

Duurzaamheidsfonds Almere

Almere groeit stormachtig. De voorspelling van toekomstige regionale economische groei ligt voor de Gemeente Almere boven het landelijk gemiddelde met een jaarlijks groei van ongeveer 4% voor 2004/2005. Het aantal nieuwe inwoners dat de komende tientallen jaren gehuisvest moet worden, neemt zodanig toe dat in het relatief open Flevoland een dominante verstedelijkingsimpuls vanuit de Randstad onafwendbaar is. De groei van de economie en bevolking in Almere zal gepaard gaan met een toename van de druk op milieu, natuur en landschap. In opdracht van Natuur en Milieu Flevoland heeft CE een prikkelende publicatie geschreven over structurele financieringsmogelijkheden ten behoeve van een op te richten duurzaamheidsfonds Almere. Hiermee kunnen duurzaamheidsprojecten worden gefinancierd die een stap verder gaan dan de wettelijke norm of bestaande praktijk. In deze publicatie is een groot aantal bestaande en nieuwe financieringsopties op een rij gezet en onderverdeeld naar verplichte financiering, vrijwillige financiering en financiering uit kostenbesparingen.

Auteurs