Rapport

Duurzame mainports

De Nederlandse mainports Rotterdam, Amsterdam en Schiphol zijn Europees en mondiaal gezien belangrijke vervoersknooppunten met omvangrijke goederen- en passagiersstromen. Nederland profiteert hiervan door lage factorkosten, maar de mainports brengen ook specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid en leefomgeving. De mainports willen wat duurzaamheid betreft toonaangevend zijn in de wereld. Ter versterking van de duurzaamheid van mainports is het ministerie van Infrastructuur en Milieu een traject gestart, waarin het uitwisselen van ervaring over innovaties in mainports centraal staat.
 
Dit onderzoek inventariseert welke duurzaamheidsmaatregelen en -innovaties de mainports inzetten voor de aanpak van de (gemeenschappelijke) duurzaamheidsuitdagingen en analyseert in hoeverre de mainports hierbij van elkaar kunnen leren en/of gezamenlijk verder kunnen optrekken.
 
De studie beveelt aan dat I&M een jaarlijkse bijeenkomst organiseert rond een verbindend thema. Een aantal thema’s die in aanmerking komen, zijn:
  • Ondersteuning van start-ups: waarom, welke start-ups, subsidiëring of participatie?
  • Nut en noodzaak van afrekenbare duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Nieuwe bebouwing rond mainports: een groene zone of een verdere vermindering van overlast?
  • Circulaire economie: case gerichte benadering, bijv. recycling plastic cateringafval van vliegtuigen en plastic scheepsafval. 

Meer over