Onze mensen

Anouk van Grinsven

Anouk van Grinsven
themaleider Hernieuwbare transportbrandstoffen, senior onderzoeker/adviseur

Als onderzoeker houd ik van complexe onderwerpen en zoek ik graag naar dwarsverbanden en wisselwerkingen.

Over Anouk

Binnen CE Delft coördineer ik het werk op het vlak van Hernieuwbare transportbrandstoffen. Van 2011 tot 2017 werkte ik bij de sector Mobiliteit & Transport, waardoor ik een sterke kennisbasis heb op het vlak van mobiliteitsbeleid en transportmodaliteiten. Vanaf 2017 ben ik werkzaam bij de sector Energie en Brandstoffen.

De onderzoeken waar ik aan bijdraag geven inzicht in de doelmatigheid van beleid: wat valt er te leren uit het verleden en van andere sectoren om het beleid steeds verder te kunnen aanscherpen? Hoe kunnen we met de steeds evoluerende kennis bij blijven sturen om de klimaatdoelstellingen binnen bereik te houden?

Ik kijk hierbij met een ketenbenadering zowel naar de vraag- als de aanbodkant. Te denken valt aan vlootontwikkelingen en brandstofspecificaties enerzijds en ontwikkelingen in productiecapaciteit, biomassabeschikbaarheid en samenhang met andere sectoren anderzijds. Voor overheden werk ik met name aan impact assessments, beleidsevaluaties en scenariostudies. Voor marktpartijen ligt de focus meer op potentieel- en marktinschattingen en carbon footprint vergelijkingen. De afgelopen jaren is mijn focus, parallel aan de groeiende aandacht, steeds meer opgeschoven naar de zwaardere modaliteiten (trucks, binnenvaart, lucht- en zeevaart).

Als onderzoeker houd ik van complexe onderwerpen en zoek ik graag naar dwarsverbanden en wisselwerkingen. Ik vind het uitdagend om op het grensvlak van sectoren te werken en verschillende expertises samen te brengen in projecten. Ik ben een visueel ingestelde creatieve denker, die graag structuur aanbrengt in processen. Hierbij heb ik een voorliefde voor visuele weergaves. Als projectmanager denk ik graag een paar stappen vooruit, zet ik me in voor heldere procesafspraken en vind ik het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt.

Aan de Universiteit Wageningen heb ik Environmental Sciences (MSc) gestudeerd, met een specialisatie in milieubeleid en –management.

Expertise:

  • Productie en consumptie van hernieuwbare transportbrandstoffen, zoals biobrandstoffen en e-fuels
  • Beleidsanalyse van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII), de Richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD),de Jaarverplichting Hernieuwbare Energie Vervoer etc.
  • Duurzaamheidscriteria voor biomassa en de bredere inzet en duurzaamheid van biogrondstoffen in een biobased en circulaire economie

Rapporten waar Anouk van Grinsven auteur is

Alternative fuels infrastructure for heavy-duty vehicles, briefing document
juli 2021
Lees meer
Convenant duurzaamheid biomassa. Jaarrapportage 2020
mei 2021
Lees meer
Emissions of (bio)LPG and other energy carriers in domestic heating, BBQs and forklift trucks. Country report: Belgium
maart 2021
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Anouk van Grinsven