Rapport

Economic impacts of MRV of fuel and emissions in maritime transport

In juni 2013 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gelanceerd om een Europees systeem in het leven te roepen voor monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van de CO2-emissies van grote schepen die EU-havens aandoen.

Het brandstofverbruik van schepen kan op verschillende manieren worden gemonitord. In dit rapport
worden de kosten en nauwkeurigheid van de diverse methoden geanalyseerd. Methoden met lage investeringskosten gaan over het algemeen gepaard met hogere kosten voor monitoring en rapportage. De nauwkeurigheid van de diverse methoden verschilt aanzienlijk: van ongeveer 5% voor bunkerafleveringsbonnen tot mogelijk minder dan 0,5% voor brandstofstroommeting.

Voor de potentiële milieuwinst kan dit ook gevolgen hebben. Terwijl MRV niet uit zichzelf tot verbeterde brandstofefficiëntie zal leiden, kunnen nauwkeurige gegevens over brandstofverbruik wel een basis verschaffen voor effectieve acties in die richting. Dat minder nauwkeurige methoden tot efficiëntieverbeteringen zullen leiden is immers onwaarschijnlijk.

Meer over