Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) 2020

CE Delft een bijdrage geleverd aan de Economische Verkenningen van de metropoolregio Amsterdam (MRA).
CE Delft was samen met SEO verantwoordelijkheid voor het nieuwe hoofdstuk 5, economie en leefomgeving.
De belangrijke conclusies uit dit hoofdstuk zijn:

 • In de MRA strijden de behoeften aan ruimte voor woningen, bedrijven, energieopwekking, recreatie en natuur in toenemende mate om de schaarse ruimte. Het wordt steeds moeilijker om de verschillende ruimteclaims tegen elkaar af te wegen, en daarom zijn scherpe keuzes noodzakelijk.
 • Het tekort aan ruimte uit zich in het bijzonder in spanningen op de woningmarkt. Dit leidt tot grote pendelstromen, congestie en daarmee ook milieueffecten.
 • De MRA stoot minder CO2 uit, ondanks de bovengemiddelde economische groei. Deze absolute ontkoppeling is een eerste stap in de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening. De ontwikkeling van hernieuwbare energie in de MRA verloopt echter niet snel genoeg om het nationale doel (14 procent in 2020) te realiseren.
 • De transitie naar een circulaire economie levert grote uitdagingen op. Evengoed zijn in de MRA de eerste resultaten zichtbaar in het terugdringen van huishoudelijk afval en de verwerking ervan. Een belangrijk deel van het afval wordt echter nog steeds verbrand of gestort, en reststromen worden nog beperkt ingezet.
 • De coronacrisis leidt naar verwachting tot minder milieudruk en ruimteclaims. Dit is echter een tijdelijke ontwikkeling: na deze crisis zullen de druk op het milieu en de ruimteclaims weer toenemen.

Auteurs

Co-auteurs

 • Thijmen van Bree, TNO (hoofdstuk 1 en 4)
 • Henri L.F. de Groot, Vrije Universiteit Amsterdam (samenvatting en hoofdstuk 1)
 • Johannes Hers, SEO (hoofdstuk 3)
 • Arjan Heyma, SEO (hoofdstuk 2)
 • Arnout Jongeling (hoofdstuk 2 en 5)
 • Carl Koopmans, SEO (hoofdstuk 2 en 5)
 • Marilou Vlaanderen, SEO (hoofdstuk 3)