Rapport

Een eerlijke mobiliteitstransitie voor iedereen. Effecten van klimaatmaatregelen op verschillende inkomensklassen

CE Delft heeft voor Natuur & Milieu een grove inschatting gemaakt van de gedrags- en milieueffecten van vier maatregelen die duurzame mobiliteitsopties  toegankelijk maken voor huishoudens binnen verschillende inkomensklassen. De maatregelen die zijn onderzocht, zijn: een hoge aanschafsubsidie goedkopere elektrische auto’s; ‘auto-de-deur-uit’-premie; sloopregeling voor oude, fossiele auto; ‘klimaatticket’ in het ov.

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:

  • De maatregelen ‘auto-de-deur-uit’-premie en de sloopregeling komen het meest terecht bij de huishoudens in lagere inkomensklassen. De aanschafsubsidie en het klimaatticket komen vooral terecht bij hogere inkomens waardoor het totale CO2-effect in deze groepen dus ook groter is.
  • De meeste CO2-reductie is te behalen met maatregelen die gericht zijn op het ontmoedigen van het autobezit en het elektrificeren van het wagenpark.

In de studie zijn grove inschattingen gemaakt waarbij er rekening is gehouden met het reisgedrag en autobezit per inkomensklasse. Voor elke maatregel is een rekenmethode opgesteld om de effecten door te rekenen op basis van bestaande literatuur en data.