Rapport

Eénmalig of herbruikbare partus- en hechtset? Milieukundige vergelijking voor het UMC Utrecht – Update 2022

Bij de bevalling van een kind wordt een partusset gebruikt. Dit is een set van medische instrumenten die gebruikt wordt om de navelstreng door te knippen. Daarnaast wordt er in veel gevallen bij de bevalling ook een hechtset gebruikt. Van beide sets zijn er twee varianten op de markt: een herbruikbare en een eenmalige variant. Alle sets worden gemaakt van metaal en zijn vergelijkbaar qua gewicht. Hoewel de herbruikbare varianten honderden keren gebruikt kunnen worden, worden deze sets na ieder onderzoek gesteriliseerd in een energie-intensief proces.

Het UMC Utrecht heeft CE Delft gevraagd een milieukundige vergelijking tussen deze twee sets op te stellen. Op basis van deze studie kan het UMC Utrecht beter onderbouwde keuzes maken bij de inkoop van partus-, hecht- en vergelijkbare instrumentensets.

De analyse laat zien dat het gebruik van herbruikbare partus- en hechtsets een lagere klimaatimpact heeft dan eenmalige sets. Als de herbruikbare sets 500 keer gebruikt worden, is de klimaatimpact circa 60 tot 70% lager. De reden dat de klimaatimpact van de eenmalige variant hoger is, is de grotere hoeveelheid instrumenten die moet worden geproduceerd. De impact van de sterilisatie van herbruikbare sets in het UMC Utrecht is kleiner dan het opnieuw produceren, transporteren en verwerken van een nieuwe eenmalige set.

Auteurs