Rapport

Effect meten van circulair inkopen

Het RIVM heeft met TNO en CE Delft een methode ontwikkeld om te kunnen onderzoeken hoe effectief circulair inkopen is, én hoe effectief het zou kunnen zijn. De methode is getest met twee productgroepen, namelijk circulair inkopen van wegen en kantoormeubilair in 2017 en 2018. Uit de test bleek dat bij deze twee productgroepen circulair inkopen vaak wordt toegepast, maar nog niet zo effectief als mogelijk is. Het effect dat circulair inkopen kan hebben is veel groter dan in 2017 en 2018 werd gehaald. Dit komt doordat niet alle manieren van circulair inkopen die zijn toegepast even effectief zijn én doordat veel manieren van circulair inkopen nog in ontwikkeling zijn. Dit laatste heeft vaak meer te maken met organisatie dan met de technische mogelijkheden.

Met circulair inkopen van wegen en kantoormeubilair is in 2017 en 2018 bijna 300.000 ton materiaal bespaard. Hiermee is ook de uitstoot van 27.000 ton broeikasgas voorkomen. De methode bleek succesvol en wordt in 2020 ook toegepast op zes andere productgroepen en de resultaten van de in totaal acht productgroepen worden verwerkt in de nationale rapportage circulaire economie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Auteurs

Co-auteurs

M.C. Zijp, E. Dekker, A. Hollander A.R. van Bruggen (RIVM)

M. Hauck (TNO)