Rapport

Effect of shared electric mopeds on CO2 emissions

Felyx, een Nederlandse aanbieder van gedeelde elektrische scooters, heeft CE Delft gevraagd inzicht te geven in de impact van haar scooters op de CO2-uitstoot ten opzichte van andere vervoersmiddelen. Hierop heeft CE Delft onderzocht welk effect deze scooters hebben op de CO2-uitstoot (‘well-to-wheel’), waarbij als casus is gekozen voor Rotterdam.

Uit deze studie blijkt dat de gedeelde elektrische scooters de CO2-uitstoot van stedelijk transport in de periode oktober 2020-september 2021 met bijna 500 ton CO2 hebben teruggebracht. Dit komt neer op een daling van bijna 86% vergeleken met andere vervoersmiddelen.

De daling is het grootst wanneer elektrische scooters boven de auto en het openbaar vervoer verkozen worden, aangezien deze specifieke vervoersmiddelen de meeste CO2 uitstoten. Daarnaast wees de gevoeligheidsanalyse uit dat de geschatte vermindering in uitstoot voornamelijk afhangt van het gebruikte alternatieve vervoersmiddel.