Onze mensen

Roy van den Berg

Roy van den Berg
senior onderzoeker/adviseur

Kennis ontwikkelen en delen om een duurzamere wereld te creëren.

Over Roy

Expertise: Havenlogistiek | Stadslogistiek | Intermodaal transport | Supply chain management

Sinds mei 2021 ben ik werkzaam bij CE Delft als senior onderzoeker binnen de sector Mobiliteit & Transport. Met kennis en ervaring opgedaan in de Rotterdamse haven ligt het voor de hand dat ik mijn expertise inzet voor het verduurzamen van zeehavens. Transport en logistiek vinden niet alleen plaats in havens, ik verdiep me daarom ook graag in andere segmenten zoals bijvoorbeeld stadslogistiek. Als onderzoeker combineer ik veelal kwalitatief onderzoek (literatuurstudie in combinatie met interviews) met een kwantitatieve onderbouwing. Het geeft mij voldoening als ik erin slaag om voor elke lezer een begrijpelijk verhaal op te leveren.

Als bedrijfskundige vind ik het interessant om het bedrijfsleven te helpen bij het beantwoorden van verduurzamingsvraagstukken en uitdenken en -uitwerken van oplossingsrichtingen. Ik sla daarbij graag de brug tussen wetenschappelijke kennis en praktische toepassing.

Rapporten waar Roy van den Berg auteur is

Bekijk alle rapporten van Roy van den Berg