Rapport

Effect van de CO2-prestatieladder op de GvO-markt

SKAO, de exploitant van de CO2-prestatieladder, die sinds 2009 van kracht is, wil graag weten hoe groot de invloed is van de CO2-prestatieladder op de markt voor GvO’s. Om dit te kunnen onderzoeken hebben we een analyse gemaakt op basis van de jaarlijkse rapportages van Certiq, en we hebben informatie over de prijs van GvO’s uitgevraagd in de markt door gericht relevante marktpartijen te bevragen. Daarnaast hebben we een enquête onder de CO2-prestatieladderbedrijven uitgezet.

Meer over