Rapport

Effecten CO2-Prestatieladder bij gemeenten

CE Delft heeft in opdracht van SKAO en VNG onderzoek gedaan naar de CO2-Prestatieladder voor gemeenten. De centrale vraag in dit rapport is:

Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van implementatie van de CO2-Prestatieladder bij gemeenten?

Hiervoor hebben we een bureaustudie gedaan naar de gegevens van de achttien gemeenten die in december 2021 gecertificeerd waren op de CO2-Prestatieladder. Daarvan hebben we zes gemeenten geïnterviewd.

De belangrijkste effecten van de CO2-Prestatieladder voor gemeenten die uit het onderzoek blijken, zijn:

  • Doordat gemeenten zich certificeren op de CO2-Prestatieladder, stellen zij doelen voor CO2-reductie en houden zich daar ook aan. Alle gemeenten liggen op koers om hun doelen te halen.
  • Gemeenten krijgen door de certificering inzicht in hun CO2-reductie. Daardoor zijn ze beter in staat om de discussie te voeren over doelbereik en om maatregelen te identificeren.
  • De Plan-Do-Check-Act-cyclus van de CO2-Prestatieladder zorgt voor een stevige verankering van CO2-reductiedoelen en monitoring in de gemeentelijke organisatie, waardoor er ook op de lange termijn aandacht blijft voor CO2-reductie.

Het is zeer waarschijnlijk dat de Ladder een positief effect heeft op de CO2-reductie door gemeenten. We kunnen op basis van de beschikbare data niet bepalen in hoeverre de Ladder bijdraagt aan de additionele CO2-reductie.

Deelname aan de CO2-Prestatieladder vraagt wel een aanzienlijke inspanning van de gemeenten. Sommige gemeenten vinden het voldoen aan de Ladder complex of de admini­stratieve lasten hoog. Over het algemeen vinden de gemeenten echter dat de CO2-Prestatieladder meerwaarde heeft voor de organisatie. Alle gemeenten die we hebben gesproken willen dan ook doorgaan met de Ladder, de helft van de geïnterviewde gemeenten heeft de ambitie om door te groeien naar een hoger niveau op de CO2-Prestatieladder.