Rapport

Effecten includeren transferpassagiers in de vliegbelasting

Sinds 1 januari 2023 bedraagt de vliegbelasting voor in Nederland vertrekkende passagiers € 26,43. Momenteel geldt deze belasting alleen voor Origin-Destination (OD) passagiers, transferpassagiers zijn uitgezonderd. In opdracht van het ministerie van Financiën hebben CE Delft en Significance de effecten onderzocht van het includeren van transferpassagiers in de vliegbelasting voor twee verschillende tariefhoogtes:

  • laag tarief: per vertrekkende vlucht € 13,215, dat is € 26,43 voor een retourvlucht;
  • hoog tarief: per vertrekkende vlucht € 26,43, dat is € 52,86 voor een retourvlucht.

Daarbij hebben we gekeken naar de effecten van de verhoging van de vliegbelasting op belastinginkomsten, de Nederlandse luchtvaarsector (in de vorm van het aantal passagiers en vluchten) en het klimaat en milieu. We onderscheiden naast de twee belastingtarieven, de zichtjaren 2025 en 2030 én vier scenario’s. Bij het hoge tarief treden in 2025 onderstaande effecten op. Bij het lage tarief zijn deze ongeveer de helft kleiner.

  • Belasting: De inkomsten voor de staatskas stijgen met € 209 tot € 269 miljoen, dat is 34 tot 39% meer dan bij de actuele vliegbelasting.
  • Nederlandse luchtvaarsector: De ticketprijzen voor transferpassagiers op Schiphol stijgen gemiddeld met 6,1%. Als gevolg daalt het aantal transferpassagiers met ongeveer 8 miljoen (28 tot 34%). In het segment met twee intercontinentale vluchten zijn de effecten ondanks een relatieve ticketprijsverhoging van niet eens 4% het grootst met 38-43%. Dit komt door een groot aantal uitwijkmogelijkheden via andere routes. Omdat de effecten op OD-reizigers beperkt zijn, wijzigt het totaal aantal passagiers tussen 9% en 13%. Dit vertaalt zich in een daling op het totaal aantal vluchten op Schiphol van 2–7%. Dat kan oplopen tot maximale 60.000 vluchten per jaar.
  • Klimaat, milieu en geluid: De vliegbelasting voor transferpassagiers heeft, als gevolg van de reductie in het aantal vluchten, een positief effect op klimaat, luchtvervuiling en geluidshinder.

Meer over