Rapport

Effecten plastichub op productieverliezen polymerenbelasting

Eén van de maatregelen in het Nationale Programma Circulaire economie is onderzoek naar de mogelijkheden om de productie van plastic uit fossiele grondstoffen te belasten, in combinatie met een stimulerende maatregel om te komen tot een circulaire plastic- en textielhub. Voor het ministerie van I&W hebben we onderzocht in hoeverre subsidies voor recyclaat en biobasedplastics de productieverliezen van een fossiele plastics belasting kunnen dempen en wat de subsidiekosten zijn.

Auteurs