Rapport

Effecten reductiemaatregelen plastic producten voor eenmalig gebruik

Eén van de afspraken in de EU-richtlijn voor single-use-plastics (SUP) is dat lidstaten maatregelen nemen om het gebruik van plastic bekers en maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen. Het ministerie van IenW heeft een ministeriële regeling uitgewerkt waarin een aantal maatregelen is opgenomen. In opdracht van het ministerie van IenW heeft CE Delft de potentiële effecten van deze maatregelen ingeschat. Hiervoor zijn interviews afgenomen met een aantal partijen die te maken krijgen met het beleid of ervaring hebben in het buitenland. Dit is aangevuld met een literatuurstudie. Het gaat hierbij om een consumptiereductie ten opzichte van een situatie zonder de maatregelen richting het jaar 2026.

Het gaat om de volgende voorgestelde maatregelen:

  • Voor consumptie ter plaatse wordt het aanbieden van plastic bekers en maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik verboden, tenzij de exploitant voorziet in een systeem dat garandeert dat een oplopend percentage van die producten gescheiden wordt ingezameld voor hoogwaardige recycling.
  • Voor consumptie onderweg en maaltijdbezorging aan huis worden plastic bekers en maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik aan de eindgebruiker afzonderlijk voor minimaal € 0,25 aangeboden. Hiernaast biedt de exploitant een herbruikbaar alternatief aan (waaronder Bring Your Own).