Onze mensen

Joukje de Vries

Joukje de Vries
onderzoeker/adviseur

Wat me bij CE Delft drijft is om als onderzoeker een steentje bij te dragen aan duurzamer beleid op lokaal en internationaal niveau.

Over Joukje

Sinds 2020 werk ik als onderzoeker bij de sector Economie. Met mijn master International Economics and Business heb ik een achtergrond in de (bedrijfs-)economische benadering van diverse vraagstukken. In mijn masterscriptie heb ik de effectiviteit van ontwikkelingshulp gerelateerd aan klimaatadaptatie en -mitigatie onderzocht. Bij CE Delft kan ik mijn achtergrond en mijn motivatie om me in te zetten voor een duurzamere wereld goed combineren. Wat me bij CE Delft drijft is om als onderzoeker een steentje bij te dragen aan duurzamer beleid op lokaal en internationaal niveau. Ik houd mij vooral bezig met data-analyse en rapportage op verschillende onderwerpen voor diverse opdrachtgevers.

Rapporten waar Joukje de Vries auteur is

Handboek Milieuprijzen 2023. Methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts
maart 2023
Lees meer
Health-related social costs of air pollution due to residential heating and cooking. In the EU27 and UK
april 2022
Lees meer
Zon op dak
oktober 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Joukje de Vries