Rapport

Effecten van CountEmissions EU voor Nederland

In juli 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor CountEmissions EU, een geharmoniseerd raamwerk voor het berekenen van de broeikasgasemissies van vervoersdiensten in het vracht- en passagiersvervoer. Binnen dit raamwerk worden alle partijen binnen de transportsector die de broeikasgasemissies van hun vervoersdiensten berekenen en communiceren verplicht om daarvoor een gemeenschappelijke berekeningsmethodiek en geverifieerde inputdata te hanteren. Ook gelden voor deze partijen minimumeisen voor de resultaten die ze dienen te communiceren. Grote bedrijven moeten daarnaast hun berekeningen en de resultaten daarvan laten verifiëren door gecertificeerde instanties.

 In deze opdracht voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft in beeld gebracht wat de belangrijkste effecten van CountEmissions EU voor Nederland zijn. Daarbij gaat het om de extra administratieve lasten die het met zich meebrengt voor bedrijven, baten in de vorm van brandstofbesparingen, baten door de vermindering van verkeersongevallen en baten door de afname van broeikasgasemissies.

 Uit het onderzoek blijkt dat voor de B.V. Nederland de baten van de invoering van CountEmissions EU naar verwachting ruim groter zijn dan de kosten. Voor het bedrijfsleven zijn de kosten (in de vorm van extra administratieve lasten) daarentegen mogelijk iets hoger dan de baten (in de vorm van brandstofbesparingen).