Rapport

Effecten van kilometerbeprijzing op het bbp

Onderzoek door SEO Economisch Onderzoek, Atlas voor Gemeenten en CE Delft naar de effecten van kilometerbeprijzing op het bruto binnenlands product (bbp). De effecten van een kilometerprijs op het bbp hebben bij eerdere onderzoeken weinig aandacht gekregen. De effecten van kilometerbeprijzing op het bbp zijn onder meer interessant, omdat – mocht zich dit voordoen – een positief effect van kilometerbeprijzing op het bbp, een positief effect op de overheidsfinanciën kan hebben.