Rapport

Effects of the Fit for 55 Package on the Dutch Aviation Sector

In deze studie hebben we de impact van het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie op de Nederlandse luchtvaartsector onderzocht. We hebben de effecten bekeken van de relevante beleidsvoorstellen uit dit pakket op de ticketprijzen en op de CO2-emissies van de luchtvaart. In 2030 stijgen de ticketprijzen naar Europese bestemmingen naar schatting met 7% voor Full Service Carriers en met 17% voor Low Cost Carriers. Voor intercontinentale bestemmingen zijn de prijsverhogingen beperkt tot 1%. In 2050 variëren de prijsstijgingen van vliegtickets tussen 3 en 24%.

Voor de beschrijving van de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart richting 2030 en 2050 hebben we gebruikgemaakt van de Welvaart & Leefomgeving (WLO)-scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In het WLO Laag-scenario, dat uitgaat van lage economische groei en beperkte technologische ontwikkelingen, blijken de Fit for 55-voorstellen te leiden tot een afnemende vraag naar vluchten vanwege de gestegen ticketprijzen, en daarmee een lager aantal passagiers voor de Nederlandse luchthavens. In het WLO Hoog-scenario, gekarakteriseerd door een hoge economische groei en snelle technologische ontwikkelingen, zullen de prijsstijgingen ook leiden tot een afnemende vraag, maar is die vraag nog altijd hoger dan de capaciteit van de Nederlandse luchthavens. Daarom daalt het aantal passagiers in dit scenario niet als gevolg van het Fit for 55 pakket.

In termen van CO2-uitstoot hebben we geconstateerd dat het effect van het Fit for 55-pakket in 2030 niet voldoende is om de doelstelling van de Luchtvaartnota 2020-2050 (luchtvaartuitstoot op het niveau van 2005) te halen. In 2050 komt de uitstoot ongeveer op het niveau van de doelstelling uit de Luchtvaartnota uit (50% van de uitstoot in 2005), vooral in het WLO Laag-scenario, maar de onzekerheden zijn hier relatief groot.

Kamerbrief over onderzoek over de effecten van het fit for 55-pakket voor de luchtvaart.

Meer over