Rapport

Emissions of the Marella Discovery

Op 17 maart 2001 is de Marella Discovery aangemeerd in Amsterdam. Omwonenden merkten op dat het schip een duidelijk waarneembare rookpluim uitstootte. Op hun verzoek heeft CE Delft ingeschat hoe hoog de emissies van NOx, CO2, SOx en fijnstof kunnen zijn en hoe die emissies zich verhouden tot andere verkeersemissies in Amsterdam.

Meer over