Rapport

Empirical comparative analysis of energy efficiency indicators for ships

In de discussie over aanvullende maatregelen om de energie-efficiëntie van schepen te verbeteren zijn aan MEPC vier mogelijkheden voorgesteld voor concrete methoden om deze efficiëntie te kwantificeren, t.w. de Annual Efficiency Ratio (AER, voorheen Annual EEOI), de Individual Ship Performance Indicator (ISPI), de Fuel Oil Reduction Strategy (FORS) en een voorstel zonder naam van de Verenigde Staten. Door de ter zake doende werkgroep van MEPC 66 werd overeengekomen dat alle methoden verdere ontwikkeling behoefden en dat op dat moment geen van de opties verworpen hoefde te worden (MEPC 66/WG.9). Delegaties die daarvoor belangstelling vertoonden heeft de Commissie aangeraden om, op vrijwillige basis, gegevens uit meetprogramma’s en toetsingen aan de Commissie voor te leggen (MEPC 66/21, par. 4.1.5.3). Deze studie is op verzoek van Duitsland uitgevoerd en dient als input voor de discussie over mogelijke methoden en passende indicatoren voor de energie-efficiëntie van schepen.

Meer over