Rapport

Energiebesparing bestaande koopwoningen

In het SER-energieakkoord speelt energiebesparing in de bestaande woningbouw een relevante rol. Vele programma’s zijn de afgelopen decennia de revue gepasseerd, waarbij zeker besparingsmaatregelen zijn getroffen. Er is echter geen sprake van doorslaggevend succes dat de klimaatdoelen van de Rijksoverheid in de gebouwde omgeving daadwerkelijk binnen bereik brengt. Meer tempo is nodig. Natuur & Milieu heeft CE Delft gevraagd om de effecten in beeld te brengen van een pakket voor de verbetering van de energiekwaliteit van bestaande woningen dat bestaat uit verleiden tot 2020, met na 2020 een verplichting tot label C of beter. De cijfers in deze notitie zijn in belangrijke mate ontleend aan het dashboardmodel ‘Nieuwe instrumenten voor de bestaande bouw’ van CE Delft dat is ontwikkeld in samenwerking met ECN.