Rapport

Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door hoogwaardige isolatie van leidingen

Door betere isolatie van leidingen kan in de utiliteitssector een substantiële hoeveelheid energie worden bespaard. In de Nederlandse regelgeving is er echter weinig aandacht voor dit onderwerp, en de praktijk is dat leidingen in Nederland doorgaans laagwaardig worden geïsoleerd. In omliggende landen zijn hiervoor wel eisen opgenomen in de bouwregelgeving, en worden leidingen hoogwaardiger geïsoleerd.

 
Dit rapport laat zien hoeveel energie in ons land bespaard kan worden als in Nederland normering zou worden toegepast zoals die in omliggende landen bestaat. Als leidingisolatie in Nederland op een vergelijkbaar niveau zou plaatsvinden als Frankrijk kan alleen al  voor nieuwbouw ca. 90 TJp per jaar besparing worden gerealiseerd. Dit komt overeen  met de CO2-emissie van zo’n 4.000 nieuwbouwwoningen met EPC 0,4. In een typerende casus (een ziekenhuis) blijkt dat de investeringen zich ruim binnen 5 jaar terug verdienen, en daarmee een kostenvoordeel opleveren voor de eindgebruiker. Dit volgt uit een onderzoek dat CE Delft heeft uitgevoerd voor Kingspan Tarec, een fabrikant van hoogwaardige leidingisolatie.
 
In de zoektocht naar goedkope maatregelen om in Nederland meer energiebesparing in gebouwen te realiseren, is het dan ook zaak om deze mogelijke maatregel in ogenschouw te nemen.

Auteurs

Meer over