Rapport

Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017

In oktober 2017 hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) uitgebracht.
In het Energieakkoord zijn voor de sector verkeer en vervoer verschillende acties en maatregelen afgesproken die gezamenlijk moeten leiden tot een energiebesparing van 15 tot 20 petajoule in 2020. Voor de NEV 2016 hebben PBL en CE Delft de effecten van deze maatregelen geraamd en beschreven in factsheets (PBL, CE Delft, 2017). PBL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben CE Delft, ECN en TNO verzocht om voor de NEV 2017 een aantal bestaande factsheets te actualiseren en een aantal nieuwe factsheets te maken voor acties waarvoor in de NEV 2016 nog geen effecten waren geraamd. In dit document zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt ter input van de NEV 2017:
  • LNG;
  • WLTP;
  • emissiereductie logistieke sector (update);
  • gedragsmaatregelen personenvervoer (update);
  • fietsen;
  • duurzaam inkopen.