Rapport

Energiebesparing op het spoor

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft opdracht gegeven om de effecten van het verhogen van de netspanning op het spoor naar 3 kV te verkennen, en te vergelijken met andere energiebesparingsmaatregelen op het spoor. Recente studies suggereren dat 3 kV een veelbelovende maatregel is om energie en CO2 te besparen. Zo heeft CE Delft in 2016 in opdracht van ProRail de duurzaamheidsbaten en kosten van 3 kV vergeleken met energiebesparings- en hernieuwbare energiemaatregelen buiten de spoorsector. Deze nieuwe studie verbreedt die uit 2016 door 10 spoormaatregelen die onder de huidige netspanning van 1,5 kV kunnen worden geïmplementeerd, te vergelijken met de kosten en CO2-reductie van een spanningsverhoging naar 3 kV. Specifiek wordt er gekeken naar energiebesparingspotentieel, CO2-besparingspotentieel en CO2-kosteneffectiviteit.
De resultaten worden uitgedrukt in jaarlijks besparingspotentieel of kosteneffectiviteit, voor het zichtjaar 2030. Verder worden de resultaten uit de 2016 studie geactualiseerd aan de hand van de meest recente inzichten.