Rapport

Energiegebruik 5G-netwerk

In opdracht van Milieudefensie heeft CE Delft een globale scenarioverkenning gedaan naar het energiegebruik van het 5G mobiele netwerk en de voornaamste 5G ICT-toepassingen in 2030. Het doel was om op hoofdlijnen antwoord geven op de volgende twee vragen:

  1. Wat is het energiegebruik van het 5G mobiele netwerk ten opzichte van de huidige mobiele netwerken in 2030?
  2. Hoe neemt in 2030 het energiegebruik van de ICT-sector toe als gevolg van nieuwe ICT-toepassingen die door 5G mogelijk worden gemaakt?

Auteurs

Meer over