Onze mensen

Isabel Nieuwenhuijse

Isabel Nieuwenhuijse
onderzoeker/adviseur
Over Isabel

Ik ben senior onderzoeker/adviseur in de sector Ketenanalyse en werkt vanaf begin 2018 bij CE Delft.

Ik werk vooral aan projecten op het raakvlak van industrie en grondstoffen. Onderwerpen waarmee ik veel ervaring heb zijn (bio)chemie, bouwmaterialen en de GWW, rioolwaterzuivering en circulariteit. Levenscyclusanalyse (LCAs) en de levenscyclusbenadering liggen vaak aan de basis van de projecten waaraan ik werk, waaruit vervolgens (beleids)advies volgt. Naast het onderzoeken van milieukundige aspecten vind ik het interessant om te kijken hoe nieuwe technieken, innovaties en manieren van denken daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld door milieu onderdeel te maken van inkoop- en besluitvormingstrajecten. Ik werkt daarin regelmatig samen met de sector Economie van CE Delft.

Voordat ik begon bij CE Delft, volgde ik de master Chemical Engineering aan de TU Delft, richting Product Engineering en een bachelor in Molecular Science & Technology (richting Technology) TU Delft en Universiteit Leiden.

Rapporten waar Isabel Nieuwenhuijse auteur is

Kostencurves beton RWS
januari 2023
Lees meer
Mogelijkheden CO2-reductie rijksinfraprojecten tot en met 2030
oktober 2022
Lees meer
Multilevenscyclusanalyse van MID MIX-proces en vier nabewerkingsroutes
april 2022
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Isabel Nieuwenhuijse