Rapport

Energy-intensive industries. Challenges and opportunities in the energy transition

In maart 2020 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepresenteerd voor “Een Nieuwe Industriële Strategie voor Europa”, waarin de sleutelrol van de industrie in de transitie naar een koolstof-neutrale economie wordt onderstreept. De industrie moet immers zijn koolstofvoetafdruk verminderen en tegelijk de transitie versnellen door betaalbare schone technologische oplossingen aan te reiken. Deze inspanningen dienen ondersteund te worden door beleidsmaatregelen en financiële instrumenten op Europees en nationaal niveau, alsmede door de particuliere sector.

De aandacht zal daarbij vooral op de energie-intensieve industrieën (EII) gericht moeten zijn, want hun grote koolstofvoetafdruk maakt van de transitie naar koolstof-neutraliteit een zeer uitdagende onderneming. In deze studie, in opdracht van het Europees Parlement en ITRE, wordt onderzocht hoe EII in de EU deze transitie kunnen maken, met behoud en liefst verbetering van de mondiale concurrentiepositie.

Auteurs

Co-auteurs

Benjamin Görlach, Jan-Erik Thie (Ecologic)