Rapport

Energy prosumers in Europe – Citizen participation in the energy transition

Hernieuwbare technologieën bieden burgers nieuwe kansen om op te treden als energieproducent en een actieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het Europese Milieuagentschap (EEA) heeft daarom een rapport gepubliceerd met daarin een uitgebreid overzicht van de ‘prosumenten’ van hernieuwbare energie in Europa. In het rapport wordt toegelicht waarom overheden dit initiatief steunen, welke verschillende soorten prosumptie er zijn en wordt ingegaan op de bijbehorende voordelen en nadelen. Ook biedt het rapport nuttige achtergrondinformatie voor de geïnteresseerde burger en beleidsmaker, naast casestudy’s die bedoeld zijn om de lezer te inspireren.

Samen met Fraunhofer ISI en Ecologic Institute heeft CE Delft de EEA ondersteund bij de opstelling van dit rapport.

Het EEA-rapport getiteld ‘Energieprosumenten in Europa’ kan hier worden gedownload. In hetzelfde project heeft het consortium de EEA tevens ondersteund bij het opstelling van een briefing voor energieprosumenten en steden. Deze briefing is hier te vinden.