Rapport

Energy savings in the production chains of Tronox

CE Delft heeft voor Tronox, een producent van titaniumdioxide in de Rotterdamse haven, een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor energie-efficiëntie en vermindering van CO2-emissies. Omdat het bedrijf  al veel acties heeft ingezet gericht op efficiëntieverbeteringen op de locatie, lag de nadruk op  energiebesparing door reststromen hoogwaardiger te gaan gebruiken. Daarnaast is gekeken naar mogelijke inzet van biomassa als grondstof.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het MEE-convenant (convenant Energie-Efficiency Energie-intensieve bedrijven), met financiële ondersteuning van Agentschap Nl.

In het project zijn vijf opties  uitgewerkt:
•    het leveren van restwarmte aan de warmteleiding naar Rotterdam;
•    het leveren van CO2 als grondstof voor de glastuinbouw;
•    het als product afzetten van HCl uit een afvalwaterstroom;
•    het benutten van een afvalstroom (slurry) als grondstof voor wegenbouw;
•    het inzetten van biocokes als vervanging van petcokes.

De opties zijn uitgewerkt naar technologische haalbaarheid, kosten/baten en impact op de CO2-emissies. In totaal leveren de opties een verrassend hoge besparing op in de CO2-footprint van het bedrijf, in de orde van 25%. Tronox gebruikt de resultaten bij het uitwerken en plannen van vervolgstappen. Verder hebben VNCI en Agentschap Nl, naar aanleiding van dit onderzoek, het onderwerp biocokes opgenomen in de Routekaart Chemie, en de mogelijkheden voor biocokes voor de hele Nederlandse chemie in kaart laten brengen.