Rapport

Environmental Footprint Top 10 for the average French consumer

In 2016 schreef Babette Porcelijn een boek waarin zij Nederlandse consumenten informeert over de direct en indirecte milieugevolgen van hun dagelijks leven. Als achtergrond voor het boek heeft CE Delft de top tien milieueffecten berekend van het jaarlijkse consumptiepatroon van de gemiddelde Nederlander.

Dit boek wordt in het Frans vertaald, voor de Franse markt, en CE Delft is daarom gevraagd hun eerdere ramingen te vertalen naar een top tien die overeenkomt met het consumptiegedrag van de gemiddelde Franse burger.

We houden rekening met zowel de ‘zichtbare’ milieueffecten, zoals stroomgebruik en voedselconsumptie, als de ‘verborgen’ effecten, zoals het energieverbruik van goederenproductie en -distributie. We berekenen de impact van activiteiten waarover consumenten invloed kunnen uitoefenen, zoals het aantal vakantiereizen, en ook van zaken waarover ze geen directe invloed hebben, zoals woningbouw en weginfrastructuur.

Wellicht de interessantste uitkomst van deze studie is dat de aankoop van producten (in Babettes boek kortweg ‘spul’ genoemd) en vleesconsumptie een duidelijk grotere milieu-impact hebben dan alle andere categorieën.

Voor de meeste mensen zal dit resultaat vermoedelijk een verrassing zijn. In onze ervaring, wanneer mensen de term ‘milieu-impact’ horen, denken ze aan energiegebruik, vervoer en soms afval en verpakking. De grote impact van voedsel (vooral vlees), producten en materialen (voor onze huizen en wegen, bijvoorbeeld) en kleding is daarbij meestal een blinde vlek.

In het rapport gaan we in op de gebruikte methode en de berekeningen die gemaakt zijn om tot deze conclusies te komen. Het rapport is gebruikt als input voor de Franse vertaling van het boek ‘Hidden Impact’.

Naast dit rapport heeft CE Delft voor auteur Babette Porcelijn een kort Nederlandstalige memo geschreven die een indicatie geeft van de plasticvervuiling per productgroep.

Meer over