Rapport

Evaluatie Energie-investeringsaftrek (EIA) 2017-2021

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Energie-investeringsaftrek (EIA) onderzocht over de periode 2017-2021. De EIA is een fiscale regeling die energiebesparing bij bedrijven beoogt te realiseren door de marktintroductie te versnellen van innovatieve bedrijfsmiddelen die energie-efficiënter zijn dan de gangbare bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen, zijn opgenomen op de Energielijst.

Uit het onderzoek blijkt dat de bruto energiebesparing van de EIA gemiddeld 9,7 PJ per jaar bedraagt, terwijl de netto energiebesparing (gecorrigeerd voor het aandeel ‘freeriders’) wordt geschat op gemiddeld 2,6 tot 6,7 PJ per jaar. De uitvoering van de EIA is doelmatig geweest, terwijl de doeltreffendheid verbeterd kan worden.

Auteurs