Rapport

Evaluatie NOZ-pv 1997-2000; Is de eeuw van de zon in 2000 begonnen?

In opdracht van het Ministerie van EZ heeft CE i.s.m. the International Institute for the Urban Environment (IIUE) het zonnecelprogramma 1997-2000 (NOZ-pv) van Novem geëvalueerd. Zowel de effectiviteit van het programma (de mate waarin de doelen zijn gehaald en het aandeel van Novem daarbij) als de kwaliteit van het programmamanagement zijn onderzocht en beoordeeld. De eindconclusie luidt dat het NOZ-pv van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van het product zon-pv, de technolgische kennis en de kennisopbouw over de toepassingen. Via het NOZ-pv kwam veel subsidiegeld beschikbaar; daarnaast is ervoor gezorgd dat er voldoende aandacht was voor esthetiek en kwaliteit van de pv-systemen. Tot slot zijn er aanbevelingen geformuleerd voor een nieuw pv-programma en voor EZ-beleid op pv-gebied. Een belangrijke algemene aanbeveling is een bezinning op de overwegingen voor een forse pv-stimulering door de overheid: als het ‘waarom’ helder is, kunnen de doelen expliciet worden gemaakt en middelen worden geformuleerd. Verder wordt aanbevolen om de vraag naar zon-pv marktconform en prestatiegericht te bevorderen.

Auteurs

Meer over