Rapport

Evaluatie van de energiebelasting. Terugkijken (1996-2019) en vooruitzien (2020-2030)

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de evaluatie van de energiebelasting (EB) aan de Tweede Kamer aangeboden, uitgevoerd door CE Delft en Ecorys.

Het doel van de evaluatie is het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van fiscale regelingen in de energiebelasting, een evaluatie van de energiebelasting als geheel, de tariefstructuur en het onderzoeken van de interactie van de energiebelasting met de energietransitie. Belangrijkste resultaat is dat zonder de ODE als EB het totale gasverbruik in 2019 gemiddeld zo’n 9% (3,1-14,6%) en het elektriciteitsverbruik 8% (3,6-12,2%) hoger zou zijn geweest. Daarmee heeft de EB een substantiële bijdrage geleverd aan de daling van het gasverbruik en de toename van het elektriciteitsverbruik geremd.