Rapport

Evaluation CO2 Performance Ladder. Existing literature and data review

De IKEA Foundation heeft CE Delft gevraagd om de impact van de CO2-Prestatieladder te evalueren, een duurzaamheidsinstrument in beheer van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Onze evaluatie bestaat uit twee fasen: een literatuur- en dataonderzoek (Fase 1) en een impactevaluatie (Fase 2). In dit rapport worden de bevindingen van Fase 1 gepresenteerd.

De literatuurstudie omvatte negentien onderzoeken gericht op de CO2-Prestatieladder en zijn effect. Uit onderzoeken van dr. Rietbergen (2015, 2016 en 2017) bleek dat de CO2-Prestatieladder in de bouw- en infrastructuursector een positief effect had op de adoptie van koolstofbeheersystemen. Het concurrentievoordeel dat dit met zich meebracht voor het aanbestedingsproces was de drijvende kracht hierachter. De CO2-Prestatieladder leidt mogelijk tot een daling in de Scope 1- en Scope2-CO2-emissies van 0,8 à 1,5% per jaar. Een daling van 1,3% per jaar is het meest waarschijnlijk (Rietbergen, M., 2015). Dankzij verbeteringen in de energie-efficiëntie en een verandering van brandstof bedroeg de jaarlijkse CO2-emissiereductie in de bouw- en technieksector tussen 2010 en 2013 3,2%. Uit een voorlopige schatting van de studie blijkt dat zo’n 1 à 1,6% hiervan toegerekend kan worden aan de CO2-Prestatieladder (Rietbergen, Martijn G. et al., 2016). Bovendien is de CO2-voetafdruk van een aanzienlijk aantal bedrijven in de waterbouwsector tussen 2010 en 2015 jaarlijks met 7,8% (Scope 1 en 2) afgenomen (Rietbergen, M.G., 2017).

Er is sinds 2017 geen kwantitatief onderzoek meer gepubliceerd over bedrijven die Scope 1- en 2-emissies hebben teruggebracht. Er is te weinig kwantitatief onderzoek beschikbaar op het gebied van Scope 3-emissies om conclusies te trekken over de impact van de CO2-Prestatieladder op dergelijke emissies. De gegevens over CO2-emissies die bedrijven hebben verstrekt en SKAO heeft verzameld zijn onvoldoende om een eventuele evidence-based effecten van de CO2-Prestatieladder te onderzoeken. In Fase 2 zullen nieuwe gegevens worden verzameld om onderzoek te doen naar Scope 1-, 2- en 3-emissies en additionaliteit van de CO2-Prestatieladder.