Rapport

External Costs of Transport in Europe

Op basis van de laatst beschikbare transportgegevens en de nieuwste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot externe-kostenberekening wordt in deze studie een overzicht gegeven van de externe kosten van transport in 27 Europese landen. Voor alle belangrijke vervoersmodes worden schattingen gegeven van de totale, gemiddelde en marginale externe kosten. Deze studie is een update van de vorige UIC-studie van externe kosten: ‘External costs of transport in Europe‘, door INFRAS/IWW (2004). De studie bouwt voort op het ‘IMPACT’-handboek van externe kosten, dat in 2007 voor de Europese Commissie is ontwikkeld door CE Delft en partners en dat sindsdien in heel Europa wordt gebruikt als de facto-standaardwerk voor berekening van de externe kosten van transport.

Meer over