Rapport

Externe en infrastructuurkosten van goederenvervoer op de corridor Parijs-Amsterdam

De corridor Parijs-Amsterdam is van groot belang voor de economie van de EU. Het aandeel van de binnenvaart op deze corridor zal sterk groeien door de ontwikkeling van de Seine-Schelde-verbinding, TEN-T-project 30. Binnen deze context hebben zes partijen (Voies Navigables de France (VNF), het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vlaamse binnenwateren (Waterwegen en Zeekanaal NV), de Waalse binnenwateren (Service Public de Wallonie), de Franse Spoorwegen (Réseau Ferré de France) en de Europese Commissie) opdracht gegeven voor een project over het potentieel van de internalisatie van externe kosten. De studie werd uitgevoerd door een internationaal consortium, bestaande uit CE Delft, INFRAS, Alenium en Herry.

In het eerste deel van deze studie is een grondige analyse uitgevoerd van de externe kosten en infrastructuurkosten van het goederenvervoer op de corridor. De resultaten van deze analyse zijn beschreven in Deelrapport 1 van deze studie. Op basis van deze resultaten zijn vijf internalisatiescenario’s ontwikkeld, die vervolgens zijn beoordeeld met behulp van een verkeersmodel dat is ontwikkeld en wordt beheerd door STRATEC en SETEC. Daarnaast zijn aanvullende analyses uitgevoerd om te verwachten veranderingen in de vervoersmarkt mee te kunnen nemen die niet worden gekwantificeerd door het verkeersmodel. De resultaten van deze analyses staan in dit rapport (Deelrapport 2).

Deze studie is uniek omdat het de eerste grondige analyse is van de effecten van internalisatie van externe kosten op een specifieke strategische en drukke internationale goederencorridor in de EU. Het is uitgevoerd met betrokkenheid van meerdere landen en vervoerswijzen en de resultaten zijn daarmee van groot belang voor het bestudeerde gebied, maar ook voor het goederenvervoerbeleid in Europa in het algemeen.

Meer over