Rapport

Externe en infrastructuurkosten van verkeer

Let op: er is inmiddels een actuele versie beschikbaar: De prijs van een reis. Editie 2022.

Verkeer en vervoer leveren een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. Tegenover deze baten staan echter ook kosten. Een groot deel van deze kosten zijn intern van aard, wat wil zeggen dat ze worden gedragen door degenen die ze veroorzaken (o.a. brandstofkosten, kosten van aanschaf, etc.) en daardoor ook worden meegenomen in mobiliteitsbeslissingen. Naast deze interne kosten is verkeer en vervoer ook verantwoordelijk voor externe en infrastructuurkosten. Deze kosten worden niet, of alleen in het geval er gebruiksheffingen van kracht zijn, meegenomen in de mobiliteitsbeslissingen van individuen en bedrijven (bijv. milieukosten).

Omdat er voor de externe en infrastructuurkosten geen waarde tot stand komt op de markt dienen deze kostenposten op een alternatieve wijze ingeschat te worden. De inschatting van deze kosten is het onderwerp van deze studie. In deze studie presenteren we dan ook een overzicht van de externe en infrastructuurkosten van verkeer in Nederland in 2010. Ook brengen we voor dit jaar de subsidies, belastingen en heffingen van verkeer in Nederland in kaart.

In deze studie brengen we de totale, gemiddelde en marginale kosten en opbrengsten/subsidies in kaart. Dit doen we voor een breed spectrum van vervoerswijzen, variërend van de fiets tot het vliegtuig en van de vrachtauto tot een zeeschip.

Deze studie is een actualisatie en verbreding van ‘De prijs van een reis’, een studie die in 2004 door CE Delft en de Vrije Universiteit is uitgevoerd. Veel aandacht is daarbij besteed aan het actualiseren van de methodologie van het waarderen van externe effecten, zodat deze studie aansluit bij state-of-the-art Europese studies op dit onderwerp.

Auteurs

Meer over