Rapport

Factsheet: Ontwikkeling prijzen garanties van oorsprong

In opdracht van SKAO is door CE Delft onderzoek verricht naar de markt voor garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie (GvO’s).