Rapport

Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Juni 2014

Deze publicatie is verouderd. Er wordt gewerkt aan een update van deze factsheets.

TNO en CE Delft hebben een update uitgebracht van de factsheets brandstoffen voor het wegverkeer. Benzine en diesel komen aan bod, alsmede de ‘alternatieve’ brandstoffen LPG, aardgas, groen gas, biodiesel, bio-ethanol, GTL, elektriciteit en waterstof. Nadruk ligt op emissies (CO2, NOx en fijnstof), maar informatie over praktische zaken en kosten is ook opgenomen. De toepassing betreft personenauto’s, vrachtauto’s en bussen. 

Deze update wijkt af van de vorige versie uit 2012 door nieuwe inzichten in de emissies van voertuigen en brandstoffen als gevolg van nieuwe emissiemetingen aan voertuigen. Daarnaast zijn sommige rekenfactoren aangepast, zoals een hoger aandeel elektrisch rijden bij plug-in hybrides (benzine) en de actualisatie van de factor voor elektriciteit naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse elektriciteitsmix. Qua kosten zijn er naast actualisatie van de kostenposten ook figuren opgenomen, die de kosten per km voor de gebruiker weergeven en zo de opties beter vergelijkbaar maken.

De factsheets zijn een informatiebron voor beleidsmakers bij de nationale en lagere overheden betrokken bij besluitvorming rondom verkeer, brandstofgebruik, de aanschaf van voertuigen, openbaar vervoer en milieu. De uitgebreide en up-to-date kennis van genoemde organisaties op het gebied van brandstoffen en de daarmee samenhangende milieueffecten is op deze wijze beknopt en overzichtelijk samengevat. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Auteurs

Co-auteurs

Deze publicatie is verouderd. Er wordt gewerkt aan een update van deze factsheets.

 

 

Meer over