Rapport

Fietsbeleid beloond

Korte afstanden leggen we allemaal regelmatig af: we gaan naar de supermarkt, het station of de sportvereniging. Voor deze korte verplaatsingen gebruiken we vaak de fiets of de auto. Ten opzichte van de auto biedt de fiets vele voordelen, zo is fietsen goedkoper, milieuvriendelijker en gezonder.
Fietsbeleid wordt voornamelijk door gemeenten uitgevoerd. Niet alle gemeenten zijn daar echter even voortvarend in. Met behulp van een bonussysteem zou de rijksoverheid gemeenten kunnen prikkelen tot het voeren van een goed fietsbeleid.
CE heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de opzet, potentie en haalbaarheid van een dergelijk bonussysteem. Voor de onderdelen van het bonussysteem zelf zijn de mogelijkheden voor de beoordeling en ranking van gemeentelijk fietsbeleid verkend, alsook de vormgeving van de bonus zelf. Daarnaast zijn succesfactoren uit het Masterplan Fiets geïdentificeerd, ervaringen met een eerder bonussysteem in het verkeersbeleid (de “Actie –25%”) beschreven, en mogelijkheden voor aansluiting op bestaande beoordelingsmethoden (de “Fietsbalans” van de Fietsersbond) onderzocht. Het rapport dient als discussiestuk, in de hoop (de aandacht voor) het fietsbeleid te versterken.

Auteurs

Meer over